{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Kargo Takibi

Aydınlatma Metni

REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ GENEL AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“ATELIER REBUL” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Şirket tarafından Kişisel Verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fiziksel Mekan Güvenliği verilerinizi işlemekteyiz.


3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya Kanun kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:

i. Şirket’in ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin internet sitesi üzerinden üyeliklerinin sağlanması ve bu üyeliklerine istinaden karşılama e-postası gönderilmesi (kimlik, iletişim, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası, açık rıza),

ii. Mal ve hizmet alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin internet sitesi üzerinden ya da mağazalardan alacakları ürünleri rezerve edebilmesi ve müşterilerin satın almış oldukları ürünlerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası),

iii. Mağazalarda müşteriler tarafından form doldurularak posta ile sipariş (Mail Order) yoluyla ödemelerin alınması (kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası),

iv. Şirket’in müşterilerine vergi muafiyeti sunabilmesi kapsamında mağazalardan alışveriş yapan müşterilerin pasaport bilgilerinin alınması (kimlik, iletişim, müşteri işlem), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması),

v. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması),

vi. Şirket’in ürünlerine yönelik pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası (kimlik, müşteri, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza),

vii. Reklam/kampanya/promosyon, ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin gönderilmesi (kampanya, reklam, promosyon, hediye kodları, müşteriye özel tek kullanımlık kodlar, telafi kodları, özelleştirilmiş reklam gibi, telefon, SMS, MMS, e-posta (matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza),

viii. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesine yönelik olarak müşterilere e-bülten gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Açık rıza),

ix. Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu, kişiselleştirilmiş pazarlama ve profilleme çalışmaları, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve diğer müşteri ilişkileri (CRM) analizlerinin yapılması (kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama bilgisi) (Hukuki sebep: Açık rıza),

x. Şirket tarafından ürün satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında memnun kalınmayan ve iade edilen ürünlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması),

xi. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, işlem güvenliği, finans, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması),

xii. Müşterilerin şikâyet süreçlerinin hukuki platformlarda yürütülmesi kapsamında hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, meşru menfaatlerimiz kapsamında zorunlu olması),

xiii. Fiziksel mekân güvenliğinin ve işyeri sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında mağaza güvenliğinin sağlanması (fiziksel mekân güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar) (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması),

xiv. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi).


4. Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Şirket tarafından açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Bölüm 3’de belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; grup şirketlerimiz olan Rebul Holding A.Ş., Rebul Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere ana hissedarlarımız, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Şirket adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, kargo şirketleri, reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri), güvenlik, yazılım, hukuk ve vergi benzeri alanlarda destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve yukarıda Bölüm 3’de belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır:

i. Fiziki ortamda mağaza ziyaretleriniz esnasında yapmış olduğunuz alışverişler neticesinde kasalardan sözlü veya yazılı olarak,

ii. Elektronik ortamda Şirket’e ait internet sitesi ya da diğer çevrimiçi uygulamalar üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt ve alışverişler vasıtasıyla,

iii. Şirket’in gerek elektronik gerek ise fiziki ortamda bulunan tüm satış kanalları veya sosyal medya ve şikayet platformları, çağrı merkezi üzerinden yapmış olduğunuz sözlü veya yazılı şikayetler vasıtasıyla,

iv. Şirket’in gerek internet sitesi ya da diğer çevrimiçi uygulamaları ziyaretleriniz gerek ise mağazaları ziyaretleriniz esnasında doldurulan müşteri kartları, basılı formlar, üyelik formları, müşteri ilişkileri yönetim programları (CRM) ve diğer müşteri programları vasıtasıyla,

v. Mağazalar içerisinde yer alan kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla,

vi. Şirket’in müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.


Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,

ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.


6. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle İşlenmektedir?

ATELIER REBUL, kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya ATELIER REBUL’un ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

e) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:


REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: jcrkozmetik@hs03.kep.tr, e-posta adresi: info@atelierrebul.com veya musterihizmetleri@atelierrebul.com, posta adresi: Huzur Mahallesi, Sude Sokak, No: 5/2 Sarıyer/İstanbul